skip to Main Content

 

Juče  je u Washington D.C. Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini dao sljedeću izjavu:
“U okviru proljetnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke koji su održani od 15. – 17. aprila/travnja u Washingtonu, Menadžment i osoblje MMF-a su vodili produktivne razgovore sa delegacijom Bosne i Hercegovine. Obje strane su naglasile svoju opredjeljenost u pogledu postizanja dogovora o ambicioznom programu ekonomskih reformi koji će činiti osnovu programa sa MMF-om. S tim u vezi, misija MMF-a će posjetiti Bosnu i Hercegovinu u maju/svibnju kako bi nastavila razgovore o setu fiskalnih, finansijskih i strukturalnih reformi. Konačno odobravanje aranžmana koji će podržati MMF-a daje Izvršni odbor.”

Back To Top