skip to Main Content

PITANJE: Nadzorni odbor javnog preduzeća je nakon provedene konkursne procedure za članove Odbora za reviziju predložio kandidate na konačno imenovanje Skupštini Društva. Jedan od predloženih kandidata za člana Odbora za reviziju dostavio je pisani akt kojim povlači svoju kandidaturu za člana Odbora za reviziju iz razloga lične prirode.

  • Može li Skupština društva imenovati preostala dva kandidata za članove Odbora za reviziju pa da se ponovo raspiše konkurs za trećeg člana Odbora za reviziju?
  • Ili da Nadzorni odbor donese odluku kojom bi narednog kandata sa liste koji ispunjava uslove za člana Odbora za reviziju predložio za člana, s obzirom na to da Skupština Društva još nije zakazana?
  • Kako postupiti u slučaju kada je mandat članovima Odbora za reviziju istekao, i ne izabere se novi Odbor za reviziju, na koji način bi mogli riješiti pitanje izbora Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva, s obzirom na to da je članom 28. Zakona o javnim preduzećima (”Službene novine FBiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) predviđeno da imenovanje vanjskog revizora vrši Odbor za reviziju.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top