skip to Main Content

PITANJE: Osoba koja je radila u privatnoj firmi je pravosnažno osuđena za krivično djelo krađe, te mu je izrečena novčana kazna i oduzeta nezakonito stečena imovinska korist. Da li se takva osoba može zaposliti u javnom preduzeću ili bilo kojem preduzeću, s obzirom na postojanje takve presude, odnosno da li se prilikom prijema u radni odnos treba tražiti i uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top