skip to Main Content

PITANJE: Javno preduzeće (dioničko društvo) postupkom javne licitacije će izvršiti prodaju motornog vozila koje ne koristi u svom poslovanju. S obzirom na to da postoje naznake da će se i neki od radnika preduzeća prijaviti na javnu licitaciju, da li u tom smislu postoje ikakve smetnje, odnosno da li se vozilo može prodati radniku preduzeća, ukoliko bude najpovoljniji ponuđač, te koje su u tom slučaju obaveze poslodavca? Da li preduzeće u slučaju prodaje vozila fizičkom licu ima obaveza prema Poreznoj upravi, u smislu obavještavanja, dostavljanja ugovora, računa/fakture i slično?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top