skip to Main Content

Triglav Zavarovalnica

 

Grupa Triglav je u prvom polugodištu 2016. u skladu s očekivanjima poslovala u zahtjevnoj situaciji na tržištu i u okruženju s historijski niskim kamatnim stopama na međunarodnim finansijskim tržištima. Što se tiče poslovanja u osnovnoj djelatnosti osiguranja, Glupa Triglav je postigla dobre rezultate. Na to ukazuje kombinovani količnik kao pokazatelj profitabilnosti poslovanja kod osiguranja imovine, koji je Grupa poboljšala te je krajem prvih šest mjeseci ove godine iznosio 93,4 %. Na tržištima izvan Slovenije sva su osiguranja kćeri ostvarila rast premija. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom polugodištu 2016. godine ostvarilo rast premije od 11,72% i popravilo svoj položaj na tržištu Federacije BiH.

Grupa Triglav je u prvom polugodištu 2016. fakturisala približno isti iznos konsolidovane bruto premije osiguranja i suosiguranja kao i u istom periodu prošle godine (507 miliona eura). Uzimajući u obzir prošlogodišnju prodaju češkog osiguranja Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila rast premije od 2 %. Premija osiguranja imovine, koja predstavlja 68-odstotni udio konsolidovane premije osiguranja, ostala je iznosom otprilike na istoj visini kao i prošle godine, premija životnih osiguranja je pala za 3 %, dok je premija zdravstvenih osiguranja narasla za 3 %. U Sloveniji je matično društvo fakturisalo za 1 % manje premije osiguranja nego prošle godine u istom periodu, dok se obim premije drugih dvaju osiguranja na slovenačkom tržištu – Triglav, Zdravstvene zavarovalnice i Skupne pokojninske družbe, povećao za 3 odnosno 4 %.

U drugih pet država regiona Adria sva su osiguranje kćeri ostvarila rast premije. Najveći rast i to od 20 % ostvaren je na srpskom tržištu, dok je u Hrvatskoj iznosio 12 %. U Crnoj Gori je ostvaren rast od 6 %, a Makedoniji od 5 %. Na tržištu Bosne i Hercegovine sarajevsko osiguranje ostvarilo je, kako već spomenuto, rast od 11,72 %, a osiguranje u Banjaluci od 3 %. Uspješnost polugodišnjeg poslovanja u osnovnoj djelatnosti potvrđuje i poboljšani kombinovani količnik Grupe (93,4 %), kao i matičnog društva (87,6 %).

U poređenju sa prošlogodišnjim polugodištem Grupa je zabilježila za jedan posto više bruto iznosa šteta (301,1 milion eura), a matično društvo za dva posto (198,1 milion eura). U ovoj godini je poslovanje Grupe obilježilo i nekoliko masovnih štetnih događaja, među kojima su najveće štete bile zbog posljedica mraza u Sloveniji i u Hrvatskoj.

Dosljednim sprovođenjem mjera poslovne politike Grupa Triglav je prvu polovinu godine završila s neto dobiti u visini od 34,2 miliona eura (matično društva s 29,6 miliona eura) te s bruto poslovnim rezultatom u visini od 43,2 miliona eura (matično društvo 36,8 miliona eura). Na poslovanje i na poslovni rezultat Grupe poseban uticaj imali su niski prinosi od finansijskih ulaganja zbog historijski niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima. U prvom polugodištu 2016. prinosi Grupe bili su za 39 % niži nego godinu dana ranije, dok su u matičnom društvu bili niži za 20 %.

Zavarovalnica Triglav je ove godine ponovo isplatila 2,5 eura bruto dividende za dionicu, što je svrstava među najprofitabilnije dionice u odnosu na dividendu na Ljubljanskoj berzi.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je izjavio: » Grupa Triglav u 2016. godini u skladu sa strateškim usmjerenjima uspješno zadržava finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. To nam potvrđuju i visoke ocjene boniteta dviju bonitetnih agencija, a prvenstveno i to da je u ovoj godini dodatno povišena ocjena s »A-» na »A« od strane priznate bonitetne agencije S&P Global Ratings. Ove godine poslujemo u situaciji kad imamo historijski niske pa čak i negativne kamatne stope na međunarodnim finansijskim tržištima. U prvom polugodištu su na njih utjecale nesigurne prilike, slab rast privrede u čitavom svijetu, niska očekivanja što se tiče inflacije i dodatna neizvjesnost povezana s Brexitom. Ne očekujemo brzo poboljšanje situacije na finansijskim tržištima, a time i veće promjene prinosa od naših finansijskih ulaganja. Zbog toga u skladu sa strateškim usmjerenjem ostajemo usredotočeni na sektor osiguranja, na kojem smo u prvom polugodištu dobro poslovali. Uzimajući u obzir predviđene prilike u kojima će se odvijati poslovanje od kraja godine, ocjenjujemo da će godišnja bruto dobit Grupe biti ostvarena u planiranom rasponu«.

 

Grupa Triglav u Federaciji Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je, u poređenju sa istim periodom prošle godine, u prvih šest mjeseci 2016. ostvarilo rast od 11,72% fakturisane bruto premije osiguranja (11 miliona eura). Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja – 26% više premije nego prošle godine – dok je broj aktivnih polica životnih osiguranja veći za 39%. Društvo zauzima 9,7 posto tržišnog udjela na tržištu Federacije BiH, što je za 0,4 postotna boda više nego u istom periodu prošle godine. Kombinovani količnik, koji je pokazatelj profitabilnog poslovanja imovinskih osiguranja, je iznosio 98,2 posto i u poređenju sa istim periodom prošle godine popravio se za 2,7 postotnih bodova. Količnik ispod 100 odražava pozitivno poslovanje imovinskih osiguranja iz osnovne djelatnosti.

„U prvom polugodištu bilježimo rast veći od tržišnog prosjeka uprkos jakoj konkurenciji. Zadovoljni smo rezultatima i vjerujemo da smo ostvarili očekivanja naših osiguranika, kako na području ponude osiguranja, tako i na području rješavanja šteta. Naši osiguranici i njihove potrebe su i dalje u fokusu našeg poslovanja. U narednom periodu nastavljamo sa realizacijom strateškog plana i jačanjem finansijskog položaja Društva.“ Izjavio je ovom prilikom Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja Sarajevo.

Back To Top