skip to Main Content

Gradsko vijeće u Beču usvojilo je Izvještaj o realizaciji „Programa za zaštitu klime Grada Beča“ (KliP) prema kojem su ekološki ciljevi postavljeni za realizaciju do 2020. godine već sada ostvareni preko zadatih vrijednosti.

U poređenju sa 1990. godinom, a zahvaljujućima ambicioznim mjerama KliP-a, na godišnjem nivou izbjegnuta je emisija 3,7 miliona tona ekvivalenata ugljen-dioksida. Postignuto je smanjenje štetnih gasova za 26 odsto po stanovniku, odnosno pet odsto više u odnosu na cilj o smanjenju za 21 odsto.

Program za zaštitu klime usvojen je 1999. godine na nivou grada, a njegovu evaluaciju vrši Austrijska agencija za energiju.

Mjere za zaštitu energije postignute su u oblastima energija, saobraćaj, zgradarstvo, zbrinjavanje otpada, nabavke i dr. Program se ne smatra uspješnim i s ekološkog i privrednog aspekta. Za provođenje klimatskih ciljeva u navedenim oblastima uloženo je 33,2 milijarde eura i osigurano 53.000 radnih mjesta na godišnjem nivou.

U New Yorku je 22. aprila potpisan međunarodni „Sporazum o klimi“ koji predviđa ograničavanje zagrijavanja Zemlje na manje od 2 stepena Celzijusa u poređenju sa predindustrijskim razdobljem, optimalno i ispod 1,5 stepeni. Beč će nastaviti da pruža svoj doprinos ovom globalnom cilju.

U sklou Okvirne strategije „Smart City Beč“ iz 2014. godine određeno je da se emisija stakleničkih plinova po glavi stanovnika do 2030. godine smanji za 35 odsto u odnosu na 1990. godinu.

Beč trenutno radi na izradi trećeg programskog perioda „KliP 3“ koji će definisati konkretne operativne mjere za postizanje ciljeva do 2030. godine

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top