skip to Main Content

Wien Tourismus, Fiaker, Wien, 2015, Copyright Www.peterrigaud.com

Na temperaturama iznad 35 stepeni celzijevih bečki konji i fijakeristi više neće raditi, tako glasi jedna od novih odluka bečke gradske vlade u sklopu „paketa mjera za bečke fijakere“. Prošle godine u Beču je bilo 18 dana sa ovako visokim temperaturama. Smanjen je i broj radnih sati, pa konji sada smiju vući fijakere tek svaki drugi dan. Radni dan trajat će od 10 do 21 h, dakle jedan sat kraće nego sada. Fijakeristi će biti dužni da prije svake vožnje urade kratki zdravstveni pregledi upišu stanje životinje u knjigu vožnji, što će inspekcije kontrolisati metodom slučajnog uzorka.

U Beču djeluje 28 fijakerskih preduzeća koja raspolažu sa 375 konja. Kontrolišu ih policija, gradska veterinarska služba i gradski odjel za pravna pitanja u saobraćaju. Bečki fijaker popularna je turistička tradijicija. Već ranije je donijeta odluka da se fijakerska stajališta smiju postaviti samo u hladovini.

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top