skip to Main Content

Opcina Centar

 

U Općini Centar formirano je, na sastanku predstavnika te općine i privrednika, Privredno vijeće Općine Centar.

Osnivanje Privrednog vijeća Općine Centar dio je projekta privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja (LIFE) kojeg provodi Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH.

– Osim finansijske podrške za razvoj privrede, također ćemo uz konsultacije s privrednicima, putem ovog vijeća, davati korisne inicijative za realni sektor i ovaj privredni savjet može biti koristan u interakciji između Općine i privrednika – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Nedžad Ajnadžić.

Pomoćnik načelnika za privredu i finansije Općine Centar Fahrudin Kurtović pojasnio je da Općina Centar u budžetu ima 650.000 KM namijenjenih za novo zapošljavanje koja se planiraju, putem banaka, plasirati malim i srednjim privrednim preduzećima. Budžet Općine Centar za ovu godinu iznosi 47,8 miliona KM od čega je za kapitalna izdvajanja planirano 43 posto budžeta.

Privredno vijeće je u cijelosti podržalo inicijativu za pojednostavljenje administrativnih postupaka čime bi bio olakšan rad privrednicima i unaprijeđen poslovni ambijent na području ove sarajevske općine.

Back To Top