skip to Main Content

Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

Iskustva zemalja koje provode fiskalnu procjenu propisa već godinama pokazuju da je to dugotrajan proces, te da se razvija dodavanjem novih inicijativa u ukupni program kvalitetnije regulative. Zajednička karakteristika za sve zemlje koje primjenjuju fiskalnu procjenu propisa jesu brojni izazovi od nedovoljnih administrativnih i ljudskih kapaciteta tijela javne uprave za provođenje sistema fiskalne procjene, nemogućnosti tijela javne uprave da planiraju zakonodavstvo zbog čestih promjena prioriteta, obima i intenziteta posla na procjeni uticaja propisa. Uprkos izazovima, korist je u pogledu mogućeg uticaja uistinu znatna, pa ju je nužno uravnotežiti s raspoloživim vremenom i resursima…


…Opširnije čitajte u broju 1404

Back To Top