skip to Main Content
RAČUNOVODSTVO – Forenzičko Računovodstvo

Pišu: dr. Ibrahim OKANOVIĆ i Nezira ŠUŠNJEVIĆ, dipl. ecc.

Zaposleni u forenzičnom računovodstvu moraju imati visoke moralne i profesionalne kvalitete, ali i tehničke uvjete kako bi na što efikasniji i brži način mogli upotrijebiti svoje znanje. Ne umanjujući potrebe forenzičnog računovodstva u razvijenim, ono je svakako mnogo važnije u tranzicijskim privredama, s obzirom da se tranzicija smatra aktivnošću koja je podložna svim vrstama manipuliranja i prevara. Dakle, zadatak forenzičnih računovođa nije samo da ispituju prevare u finansijskim izvještajima, nego i sve ostale vrste prevara – prevare sa porezima, bankrot, organizirani kriminal, pranje novca, korupcija i brojne druge prevare. Forenzične računovođe uglavnom angažira menadžment ili neka treća strana …

…Opširnije čitajte u broju 1404

Back To Top