skip to Main Content
JAVNE NABAVKE – Žalba U Postupku Nabavke Radova

Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

Kroz prizmu Direktive o javnim nabavkama, sudsku praksu odnosno presude Suda Evropske unije i Općeg suda, te Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini autor aktuelizira primjenu, razumijevanje, te značaj kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude zahtijeva potpuno detaljan i sistematičan pristup svakom od dopuštenih podkriterija koji je u vezi sa predmetnom nabavkom, te vrednovanje istih čija ukupnost treba da obezbijedi najbolju ponudu u smislu najboljeg odnosa dobijene vrijednosti i uloženog novaca. Usvojena rješenja u navedenoj Direktivi u mnogome predstavljaju potvrđena i iskazana rješenja bogate sudske prakse sudova Evropske unije u pogledu razumijevanja i primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Činjenica da je navedenom Direktivom prepoznat kao isključiv i jedini kriterij, te da je istim već odavno u Evropskoj uniji i njenim članicama prevaziđen kriterij najniže cijene, kao i da isti omogućava odabir ponuda na osnovu različitih podkriterija kao što su: kvalitete, tehničke vrijednosti, estetske i funkcionalne karakteristike, dostupnosti, tehničke pomoći, uslovi isporuke, životni vijek, itd. dovoljni su podresci značajnijoj upotrebi ovog kriterija u postupcima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini …

…Opširnije čitajte u broju 1404

Back To Top