skip to Main Content

Dajući izjavu u promotivne svrhe, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić je započeo novu kampanju „Invest in Bosnia and Herzegovina“ i  ozvaničio suradnju sa nacionalnim javnim emiterom Turske – TRT na promociji Bosne i Hercegovine kao investicione lokacije, mogućnosti za ulaganje i sektora koji bi mogli biti interesantni turskim investitorima.

U  FIPA-i  je snimljen prvi materijal u svrhu promocije zemlje, koji će se emitirati na TRT-u. Suradnja će se nastaviti kroz snimanje i prikazivanje novih sadržaja u koje će biti uključeni ostali relevantni sugovornici.

Imajući u vidu trend pada stranih investicija u BiH u posljednjih nekoliko godina, te negativan imidž Bosne i Hercegovine u stranim privrednim krugovima, FIPA je  osmislila novu promotivnu kampanju „Invest in Bosnia and Herzegovina“,  koja će se realizirati u stranim medijima sa ciljem da se pokuša poboljšati imidž i percepcija Bosne i Hercegovine  kao interesantne investicione lokacije i kao turističke destinacije.

U  novu promotivnu kampanju u stranim medijima pod nazivom „Invest in Bosnia and Herzegovina“ biće uključene sve institucije u BiH, entitetima, kantonima, gradovima i općinama koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija.

Back To Top