skip to Main Content

FIPA-u je posjetio direktor  firme „Progres doo“ iz Novog Sada Aleksandar Radun, radi investiranja u Općini Bosansko Grahovo. Investira se u farmu ovaca sa početnim stadom od 1.000 grla sorte „Romanov“  sa namjerom daljeg proširenja farme do 7.000, a potom do 20.000 umatičenih ovaca. Investitor će zaposliti   65 radnika.

S obzirom da je riječ o jednom od najnerazvijenijih područja u BiH, dolazak investitora predstavlja veliku šansu i za zapošljavanje lokalnog stanovništa i za razvoj općine i pratećih djelatnosti.

Prema riječima investitora, Bosansko Grahovo posjeduje idealne uvjete za bavljenje održivim stočarstvom.

Planirano je također pokretanje pogona za proizvodnju stočne hrane, a investitor je zainteresiran i za investiranje u oblast turizma i solarne i vjetro energije.

Back To Top