skip to Main Content

Upravni odbor UIO usvojio je juče Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za autoceste prikupljenih na Jedinstvenom podračunu u iznosu od oko 28 milijuna KM.

Ova sredstva bit će raspoređena u skladu sa važećim propisima , te će  Federaciji BiH biti doznačeno 59 posto, odnosno oko 16,5 milijuna KM, Republici Srpskoj 39 posto odnosno oko 11 milijuna KM i Distriktu Brčko dva posto ili 559.670 KM.

Ovom odlukom privremeno se raspoređuju sredstva  od 10 posto ukupno ostvarenih prihoda od cestarine za autoceste zaključno sa 17. 05.2017. godine, a sve sukladno važećem podzakonskom aktu iz 2009. godine koji propisuje privremenu raspodjelu sredstava.

Na je sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa  za razdoblje travanj – srpanj 2017. godine.

Prema ovoj odluci, koja se temelji na krajnjoj potrošnji iskazanoj u prijavama PDV-a, Federaciji BiH pripast će 64,26 posto sredstava, a Republici Srpskoj 32,19 posto od prikupljenih prihoda, dok Brčko distriktu po fiksnom koeficijenti pripada 3,55 posto prikupljenih sredstava.

Kao što je zakonom propisano, donošenjem ove odluke zadužuje se UIO da izvrši preračun već doznačenih prihoda entitetima u tekućem kvartalu sukladno usvojenim koeficijentima.

Na sjednici Upravnog odbora su prihvatili i Srednjoročni plan rada UIO za razdoblje 2018-2020. godina, te izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

UO UIO usvojio je i zapisnike s prethodnih sjednica, a upoznati su i sa redovnim informacijama o aktivnostima UINO i prikupljenim prihodima.

Back To Top