skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Delegacija Vlade FBiH na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijanog vijeća za teritoriju FBiH nije pristala na prijedlog delegacija Udruženja poslodavaca (UP) FBiH i Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH o prolongiranju oporezivanja toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50 posto prosječne plaće u FBiH do 1. januara 2017.

Delegacije UPFBiH i SSSBiH su tražile prolongiranje kako bi u međuvremenu bile usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, što bi po njihovom mišljenju neutralisalo posljedice najavljenog oporezivanja toplog obroka i regresa.

Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević rekla je da je pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa vezan za izmijenjenu odredbu o visini toplog obroka u Općem kolektivnom ugovoru, koji bi onda morali staviti van snage dok ne budu usvojene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Dodala je da je topli obrok oporezovan u zemljama u bližem i daljem okruženju i morat će biti oporezovan i u BiH.

– Prolongiranje primjene pravilnika za još tri mjeseca ne znači ništa nijednoj strani, a predstavljalo bi kapitulaciju Vlade jer više nijedan zakon ne bi mogli uputiti u parlament, jer bi uvijek neko bio protiv. Ja u ovom trenutku uime Vlade moram reći da nisam spremna predložiti prolongiranje, a ako je neko drugi spreman mora preuzeti odgovornost – istakla je Milićević.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da , ako je Opći kolektivni ugovor razlog za oporezivanje, spreman je  trenutno poništiti taj ugovor, jer po njihovoj procjeni on vrijedi za samo pet posto radnika u FBiH.

Naveo je da su, kad su prije oko tri mjeseca dogovorili prolongiranje oporezivanje toplog obroka i regresa do 3. oktobra, očekivali da će za to vijeme biti usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović izjavio je da bi oporezivanje toplog obroka radnika koji po tom osnovu u privatnim firmama primaju 16 KM dnevno značilo da će oni donositi kući 150 KM manje, zbog čega ne mogu podržati tu odluku.

Potcrtao je da Opći kolektivni ugovor nema veze s oporezivanjem toplog obroka.

Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da će Vlada ubrzati izradu izmijena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima i da bi uskoro trebali biti upućeni u parlementarnu proceduru.

ESV je na današnjoj sjednici dao podršku  Prednacrtu zakona o stečaju, te  Prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

Izvor:FENA

Back To Top