skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Ekonomsko socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo juče je na sjednici usvojilo Nacrt zakona o državnoj službi KS, a za novu predsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

U izjavi za medije, novoizabrana predsjednica ESV KS-a je kazala da je Nacrt zakona o državnoj službi usvojen s određenim primjedbama i sugestijama predstavnika Sindikata radnika KS ali i Udruženja poslodavaca.

Mandat predsjednika ESV-a je dvije godine. U prošlom mandatu, predsjednik je bio predstavnik Udruženja poslodavaca, a Vlada KS sada je predložila svog kandidata.

Potpredsjednici Ekonomsko socijalnog vijeća su Franjo Rener uime Sindikata radnika i Safudin Čengić, uime Udruženja poslodavaca KS-a.

Dautbegović je istakla da je Ekonomsko socijalno vijeće, zbog usavršavanja Nacrta zakona o državnoj službi, bilo i bit će u stalnoj komunikaciji sa Sindikatom radnika i Udruženjem poslodavaca.

– Svaka sugestija i primjedba je dobra, jer ćemo onda sigurno naći najbolje rješenje – kazala je novoizabrana predsjednica Ekonomsko socijalnog vijeća za područje KS Amela Dautbegović.

Back To Top