skip to Main Content

E.vijece

 

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju FBiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije podržalo Prednacrt zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u FBiH u periodu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 2014.

Back To Top