skip to Main Content

466bbc8774a4b5c94c41ce4a13b48593

 

Izvršni direktor za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH Nevad Ikanović  predstavio je juče u RU “Kreka” Plan investicionih ulaganja u rudnike “Kreka” i “Đurđevik” za period od 2016. do 2018.

Ukupna ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH u trogodišnjem periodu iznosit će 329,7 miliona KM, od čega u RU “Kreka” 158,3 milion KM i RMU “Đurđevik” 35,6 miliona KM.

Tokom prezentacije kojoj su prisustvovali premijer FBiH Fadil Novalić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević, članovi uprava JP Elektroprivreda BiH i rudnika “Kreka” i “Đurđevik”, te zvaničnici Tuzlanskog kantona i Općine Tuzla, rečeno je da će sredstva biti investirana u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju novih rudarskih objekata i rekonstrukciju postojećih, kao i investicione radove u postojećim i pripremu za izradu novih jamskih prostorija.

Ulaganje u rudnike bit će vršeno prema strateškom značaju pojedinih rudnika za elektroenergetski sistem, a na osnovu Elaborata o tehničko-ekonomskoj opravdanosti ulaganja.

Prioritet će biti zaustaviti pad u proizvodnji uglja koji je bio prisutan u periodu od 2011. do 2015., donijeti program mjera za povećanje proizvodnje, podići nivo zaštite, osigurati dovoljne količine uglja za postrojenja Termoelektrane “Tuzla”, izvršiti reviziju invalida druge kategorije i reviziju rezervi uglja u rudnicima u okviru Koncerna EPBiH.

Praćenje realizacije investicionih odluka odvijat će se po modelu koje će Elektroprivreda BiH predložiti prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Vladi  FBiH.

Tokom prezentacije je istaknuta važnost smanjenja proizvodne cijene uglja kako bi bila osigurana konkurentnost na tržištu.

Novalić je govorio o strategiji Vlade FBiH, a to je energetska neovisnost i osiguranje konkurentnosti Elektroprivrede BiH i rudnika na tržištu.

Džindić je istakao podršku Vlade FBiH novom investicionom ciklusu Elektroprivrede BiH uz pravilan kontroling realizacije investicija i pohvalio trend povećanja proizvodnje uglja u rudnicima Koncerna EPBiH.

Govoreći o važnosti utvrđivanja proizvodne cijene uglja za konkurentnost, Džindić je ukazao na prakse u okruženju, saopćeno je iz Službe za komunikacije Elektroprivrede BiH.

Back To Top