skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,17% i iznosi 619,50 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,10% i iznosi 1.813,82 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 26.195,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,55 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 1,97%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 84.675,02 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 68.140,58 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,44%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 7.808,69 KM, po prosječnoj cijeni od 7,79 KM, što predstavlja pad cijene za -0,13%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (0,41%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,95 KM.

Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-2,70%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,60 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Jedinstvo GP a.d. Gradiška akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.200,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,10 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,90%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Jedinstvo GP a.d. Gradiška ostvarile pad od -0,90% i trgovalo se po cijeni od 1,10 KM po akciji, u vrijednosti od 2.200,00 KM.

Back To Top