skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara.

Predloženim zakonom bi se ova oblast uskladila s ratificiranim međunarodnim konvencijama i međunarodnim pravom.

Kako je predviđeno, zaposleni ne mogu otpočeti štrajk prije utvrđivanja minimuma procesa rada, koji se utvrđuje odlukom Vijeća ministara BiH, uz konsultacije sa sindikatom, radi zaštite javnog i općeg interesa građana i sigurnosti.

Delegati bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a čiji je cilj poboljšanje zakonskih rješenja i njegove bolje provedbe u korist institucija i privrednika u oblasti namjenske industrije.

Predviđeno je i razmatranje principa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kao i Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima BiH, koje je predložilo Vijeće ministara.

Trebao bi biti razmatran i zahtjev delegata Marija Karamatića da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama BiH razmatra po hitnom postupku.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Delegati bi trebali razmatrati i Specijalni izvještaj: “Pristupačnost radnih prostora zakonodavnih organa u BiH licima s invaliditetom“, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Back To Top