skip to Main Content

Juče je u prostorijama NLB Banke u Sarajevu, održana 39. Sjednica Skupštine dioničara Banke. U toku sjednice usvojen je Poslovni plan za period od 2016. – 2020. godine. Također, donesena je i odluka o imenovanju novog člana Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Sarajevo.

Na sjednici je istaknuto veoma stabilno i pozitivno poslovanje NLB Grupe u 2015. godini. Već drugu godinu za redom, NLB Grupa ima profitabilno poslovanje i ostvarila je nakon oporezivanja, dobit u iznosu od 91,9 miliona EUR, što je znatno više u odnosu na planirano poslovanje. Pored matične banke, sve strateške članice NLB Grupe su ostvarile dobit svojim poslovanjem, te doprinijele pozitivnim rezultatima poslovanja.

Kao značajan segment NLB Grupe, NLB Banka d.d. Sarajevo je na kraju 2015. godine, ostvarila zavidan rezultat. Banka je rasla u svim segmentima poslovanja, kako u segmentu fizičkih, tako i pravnih lica. Dobit nakon poreza iznosi 7,7 miliona KM i veća je od prošlogodišnje za 2,5 miliona KM ili 47%. Bilansna suma na dan 31.12.2015. godine iznosi 937,5 miliona KM i veća je u odnosu na kraj 2014. godine za 27,4 miliona KM ili 3%. Pozitivan rast koji ostvarujemo je rezultat kontinuiranog unapređenja kvaliteta i asortimana usluga, uz vrlo povoljne uslove koje nudimo našim klijentima. Sa 30.9.2015. godine (zadnji dostupni podaci FBA) Banka je ostvarila veću dobit nego u istom periodu 2014. godine za 74% i zadržala je 5. mjesto po veličini dobiti u bankarskom sektoru FBiH.

Možemo biti ponosni na postignute rezultate za koje su zaslužni svi zaposlenici NLB Banke i NLB Grupe i to će nam ujedno biti poticaj za nove korake u budućnosti. – istakao je Senad Redžić, direktor NLB Banke d.d., Sarajevo.
Najveći pokretač poboljšanog poslovanja NLB Grupe u 2015. godini su bile prodajne aktivnosti i povećan kreditni volumen za klijente u strateškim segmentima – pravna i fizička lica, kao i kontinuirane aktivnosti usmjerene na optimizaciju troškova poslovanja. Prateći svjetske trendove modernog bankarskog poslovanja, NLB Banka je promovisala beskontakne kartice, kreditne kartice sa opcijom kupovine na 24 rate, kredite po posebnim uslovima, kao i mobilnu aplikaciju za brži i jednostavniji pristup uslugama Banke.

NLB Banka će i dalje nastojati da zadovolji potrebe svojih klijenata, a započela je i obnovu svojih poslovnica kako bi svojim klijentima omogućila uslugu na otvoreniji i komunikativniji način poslovanja.

(Poslovne novine)

Back To Top