skip to Main Content

Sastanak ARZ ZAV 1

 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH jučer je ugostila delegaciju Savezne agencije za rad SR Njemačke. Cilj posjete delegacije iz SR Njemačke bio je pružiti više informacija o liberalizaciji tržišta rada u SR Njemačkoj za građane Bosne i Hercegovine.

Sastanak ARZ ZAV

Na održanom sastanku pored predstavnika Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke bili su prisutni i predstavnici entitetskih zavoda za zapošljavanje, Vanjskotrgovinske komore BiH, privrednih komora entiteta i Privredne komore Kantona Sarajevo.

Tokom sastanka delegacija iz SR Njemačke je prisutne upoznala sa organizacijom i načinom rada Savezne agencije za rad SR Njemačke, te o ciljevima i načinu provođenja Uredbe o zapošljavanju u onom dijelu u kojem se Uredba odnosi na mogućnost zapošljavanja građana sa područja Zapadnog Balkana u SR Njemačkoj.

Predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH su iskoristili sastanak kako bi prenijeli svoja iskustva u posredovanju radnika sa srednjom stručnom spremom medicinskog smjera u SR Njemačku, te je skrenuta pažnja na problem dugog čekanja za dobivanje radne vize u Ambasadi SR Njemačke u BiH.

Podsjećamo, od 1. januara 2016. godine SR Njemačka je ublažila zakonske uslove za pristup njemačkom tržištu rada za državljane Bosne i Hercegovine. Po novoj Uredbi građani Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj mogu dobiti boravišnu dozvolu za sva zanimanja, obuke i pomoćne aktivnosti. Za ulazak u SR Njemačku u svrhu zaposlenja potrebno je osigurano radno mjesto kao i radnu vizu.

U tu svrhu radno mjesto mora ispunjavati slijedeće uslove: za slobodno radno mjesto ne smije biti na raspolaganju niti jedan tražilac posla koji ima njemačko ili EU državljanstvo, te zarada i uslovi iz ugovora ne smiju biti lošiji od onih koje ima posloprimac u Njemačkoj na sličnom radnom mjestu.

Back To Top