skip to Main Content

Novalic Notari1

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić  danas je na sastanku kojem je prisustvovala i predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, razgovarao s predsjednikom Vijeća notarijata Evropske unije Paolom Pasqualisom i članovima Notarske komore SR Njemačke  i Međunarodne unije latinskog notarijata.  Notarsku komoru Federacije BiH predstavljao je predsjednik Adem Jakupović i nekoliko članova.

novalic notari2

Glavne teme razgovora bile su aktuelna situacija notarske službe u FBiH u kontekstu objavljene presude Ustavnog suda FBiH u vezi sa ustavnošću Zakona o notarima u FBiH kao i problemi s kojima se ova služba susreće od početka svog rada.

Ustavni sud FBiH osporio je i proglasio neustavnim odredbe članova 6, 27 i 73 Zakona o notarima,  a najsporniji je član 73 koji propisuje poslove koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava.

Tokom susreta više puta je naglašeno da se odluke Ustavnog suda ne komentiraju, već u duhu traženja najkorisnijih rješenja provode.

Iznesena su evropska iskustva u radu notarske službe. Predsjednik asocijacije, koja ima 89 država članica na četiri kontinenta Pasqualis, je iznio činjenicu da identično rješenje po pitanju uređenja notarske komore u Njemačkoj, naprimjer, nije u suprotnosti sa Ustavom ove zemlje.

– Naravno da se odluke Ustavnog suda moraju provoditi, ali bih naglasio da ovakva presuda zadire u postavke pravnog sistema države, odnosno Federacije i da može potaknuti rat između notara i advokata, što nam nikako ne treba, jer su to dvije komplementarne profesije – rekao je Pasqualis.

Svi učesnici današnjeg skupa su se složili da postoji dobra volja da se nađe odgovarajuće zakonsko rješenje kako bi ovaj problem bio riješen, pa je razgovarano i o konkretnim koracima zakonodavne i izvršne vlasti i notarskih asocijacija iz Evrope i Federacije BiH.

Back To Top