skip to Main Content

 

Delegacija FIPA-e na čelu s direktorom Gordanom Milinićem i federalni ministar trgovine i predsjednik Vijeća za strane investitore FBiH Zlatan Vujanović učestvuju po prvi put na vodećem europskom sajmu promocije potencijala za strane investicije Going Global 2018 koja se održava 14. i 15. novembra u Londonu s ciljem privlačenja novih stranih investitora za Bosnu i Hercegovinu.

Na sajmu, FIPA ima štand na kojem su predstavljeni promotivni materijali BiH i gdje se održavaju sastanci s investitorima iz cijelog svijeta.

Osim pojedinačnih prezentacija koje se organiziraju, održana je i prezentacija za veliku grupu potencijalnih stranih investitora iz Velike Britanije, koji su upoznati s mogućnostima za ulaganje, te su im pružene sve potrebne informacije o atraktivnim sektorima za ulaganje.

Uspostavljeni su kontakti s nekoliko vodećih svjetskih investitora, s kojim je dogovorena dalja suradnja, te njihova posjeta BiH.

Going Global Live je vodeća europska konferencija i sajam promocije potencijala za strane investitore, koji istražuju mogućnosti za ulaganje u inostranstvu, te koji se žele širiti na međunarodnom nivou.

Back To Top