skip to Main Content

Na dan 30.09.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 441.672 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.906 osoba ili 1,54%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 245.780 ili 55,65% su žene, objavljeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.736 osoba (1,12%), u Republici Srpskoj za 3.041 osobu (2,92%) i u Brčko Distriktu BiH za 129 osoba (1,26%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.09.2018. godine: NKV radnika je 120.638 ili 27,31%, PKV 7.385 ili 1,67%, KV 142.183 ili 32,19%, VKV 1.957 ili 0,44%, NSS 1.088 ili 0,25%, SSS 125.499 ili 28,41%, VŠS 6.488 ili 1,47% i VSS 36.434 ili 8,25%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,19%, te radnici sa SSS 28,41%.

U septembru je brisano ukupno 22.811 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.963 osoba.

Istovremeno je za 7.910 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 6.794 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u augustu 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 801.293, a od toga je 338.827 žena. U odnosu na juli 2018. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,8%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za august 2018. godine iznosila je 35,9% i u odnosu na juli 2018. godine ostala je nepromijenjena.

 

Back To Top