skip to Main Content

PITANJE: Odlukom Ustavnog suda FBiH broj: U-20/22 od 27.06.2022. godine, u bitnom, taj sud zauzima stav da odluke tog suda u pogledu apstraktne ustavnosti zakona/propisa djeluju i na postupke koji su u toku pred redovnim sudovima na način da se zakon ili propis za koji se odlukom tog suda utvrdi da nije u saglasnosti sa ustavom FBiH ne može primjenjivati ni na postupke koji su u toku, drugim riječima posljedice odluke Ustavnog suda FBiH djeluju ex tunc (što bi značilo da se neustavni zakon ili propis poništava i ne djeluje od momenta donošenja, bar u redovnim sudskim postupcima), dakle odluke tog suda imaju retroaktivno dejstvo.

Istovremeno, iz odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Pinkas i ostali protiv BiH – aplikacija br: 8701/21 („Sl. glasnik BiH“, broj 15/23), u dijelu koji je bitan za pitanje, proizlazi da se taj sud saglasio sa pravnim stavom Ustavnog suda BiH prema kojem odluke tog suda prilikom apstraktne ocjene ustavnosti zakona/propisa nemaju povratno dejstvo (osim ako sud ne odluči drugačije u pojedinom slučaju), dakle, odluke tog suda nemaju retroaktivno dejstvo.

  1. Da li se, shodno naprijed navedenom, može zaključiti da najviše sudske instance u pogledu tako važnog pravnog pitanja gledaju na sasvim različit način, i da li takvo postupanje predstavlja povredu načela vladavine prava i pravne sigurnosti, i koji je ispravan stav u smislu ukazivanja redovnim sudovima na pravne stavove ustavnih sudova u pojedinačnim predmetima u kojima se eventualno pojavi pitanje primjene neustavnog zakona.
  2. Da li se, primjera radi, u nekom redovnom postupku (npr. radnom sporu), može kod redovnog suda isticati prigovor nezakonitosti npr. Pravilnika o radu (sui generis opći akt) koji bi u nekim dijelovima bio suprotan zakonu (isto se odnosi i na bilo koji drugi propis), u smislu da sud odbije da primjeni takav pravilnik ili npr. u nekom upravnom postupku/posljedično upravnom sporu može ukazivati da je neka odluka/propis organa uprave (bez obzira koji je to organ), suprotna ustavu/zakonu ili je eventualno zakon suprotan ustavu., te da se isto na taj način ne može primjenjivati u redovnom postupku.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top