skip to Main Content

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka danas počinju sa procesom konverzije kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF), koji planiraju završiti do 01.07.2016. godine.

Do današnjeg dana, na razini BiH, 3.070 klijenata odnosno, 60% od ukupnog broja klijenata se odazvalo pozivu banaka, te su podnijeli zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja. Na razini FBiH odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zahtjev je podnijelo 1.120 klijenata što je 45% od ukupnog broja klijenata banke.  Na razini Republike Srpske odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka zahtjev je podnijelo 1.950 klijenata, odnosno 75% od ukupnog broja klijenata banke.

Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a. d. Banja Luka svjesne su problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u CHF suočavaju te su zajedno sa novim vlasnicima pripremile odgovorno, fer i nadasve dobrovoljno rješenje za sve svoje klijente, fizičke osobe, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF, navode iz Uprave banaka.

Iz Uprave banaka podsjećaju na rješenje koje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99%, pri čemu će Banka snositi sve naknade prenosa, osiguranje po novom kreditu, u pravilu, ostaje isto, a moguće je i dalje produljenje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti. Predloženo rješenje ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima.

Banke su ranije, kako dopisima i javnim oglasima objavljenim u dnevnim listovima u BiH pozvale sve zainteresirane klijente, fizičke osobe – korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF, da podnesu zahtjev za realizaciju ponuđenog rješenja te dostave dokumentaciju o primanjima: izvod iz banke i 3 zadnje ovjerene platne liste ili ček od penzije/mirovine; za nezaposlene klijente – uvjerenje iz Zavoda za zapošljavanje.

Klijenti će i dalje imati mogućnost da podnesu zahtjev s tim da Banke već od danas počinju sa pripremom dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su već podnijeli zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Iz Uprava banaka napominju da je dosadašnji iskazani veliki interes klijenata snažna potvrda da je ponuđeno rješenje kvalitetno i klijentima prihvatljivo.

„Pružamo svojim klijentima više nego fer rješenje, koje će ih financijski rasteretiti, a koje ujedno predstavlja i rješenje koje neće ugrozitidomaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju. Očekujemo da će do 01.07., do kada je planiran završetak konverzije kredita, ogromna većina naših klijenataiskoristiti ovo rješenje.“

Iz Uprava banaka dodatno ističu da pravo na smanjenje duga imaju i klijenti banaka čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje su pokrenule banke. Klijenti će, također, imati mogućnost umanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita.

Banke neće niti mogu uticati na odluku klijenata da prihvate ponuđeno rješenje i neku od njegovih olakšica. Ponuđeno rješenje i olakšice su stvar dobrovoljnog izbora klijenata.

Back To Top