skip to Main Content

Konferencija

 

Konferencija povodom završetka projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“, koji je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, a koji je implementirala Akademika d.o.o Sarajevo, održana je juče u Sarajevu.

 

konferencija_1

Projekt čija je vrijednost 204.048,00 KM obuhvatio je ukupno 86 obuka, za tri modula specijalističkih obuka: 15 PMP obuka (Project Management Professional), 47 obuka za ITIL osnove (Information Technology Infrastructure Library) i 24 obuke za PRINCE2 osnove (Projects In Controlled Environments, version 2).

Korisnici obuka su bili državni službenici iz institucija i organa uprave sa nivoa institucija Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, koji planiraju i implementiraju projekte i aktivnosti, te rukovode uslugama u oblasti informacionih tehnologija.

Doc.dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH je istakao da je krajnji cilj ovog projekta poboljšanje kvaliteta realizovanih IT projekata i aktivnosti u državnoj upravi, te samim tim, i ukupnih efekata koji se njima postižu.

“Uvođenje e-uprave i transformisanje postojećih modela poslovanja korištenjem informacionih tehnologija je vrlo kompleksan proces, što zahtjeva i ubrzano jačanje kapaciteta IT menadžera u državnoj upravi za upravljanje e-servisima i projektima. Veoma je bitno da institucije u svojim budžetima planiraju sredstva za ovakve i slične obuke, jer su obuke kontinuiran proces“, istakao je  Ćuzulan.

„Nakon završene obuke, kandidati su polagali završne certifikacijske ispite, a 53 IT menadžera iz državne službe stekla su međunarodno priznate certifikate, koji predstavljaju standard za upravljanje IT projektima i uslugama: 2 PMP menadžera, 31 ITIL Foundation menadžer i 20 PRINCE2 Foundation menadžera“, istakao je gdin. Amir Mulalić, tim lider projekta.

Implementacija projekta je trajala devet mjeseci, od januara do septembra 2016. godine. Obuka je realizovana u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom, a testiranja za sticanje certifikata su obavljena u akreditovanim međunarodnim testnim centrima: VUE testni centar u Sarajevu i PROMETRIC testni centar u Beogradu.

Back To Top