skip to Main Content

Mnogo puta smo čitali o uspješnim pričama koje su postale takve isključivo zbog beskompromisnog zajedništva i istrajnog timskog duha. Jednu takvu priču piše i Bit Alijansa, udruženje najvećih softverskih kompanija u BiH, koje ima za cilj stvaranje boljih uslova za razvoj softverske industrije BiH.

Veliki korak ka ostvarenju vizije napravljen je organizacijom Prve konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije BiH. Bila je to prilika da se predstavnicima vlasti, obrazovnih ustanova, međunarodnih i nevladinih organizacija te široj javnosti predstavi potencijal, ali i problemi sa kojima se domaća softverska industrija susreće. Kao dva najveća problema izdvojeni su: nedostatak visoko obrazovnih kadrova i izostanak podsticaja od strane nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH.

Četiri mjeseca nakon Konferencije, prvi rezultati su već vidljivi. Pored ranije uspostavljene saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, nakon konferencije Bit Alijansa je pokrenula saradnju sa Američkim Univerzitetom u Sarajevu, Internacionalnim Burch univerzitetom i Elektrotehnički fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kako bi se stvorili uslovi za usklađivanje nastavnih programa fakulteta u skladu sa razvojem tehnologije, ali i potrebama softverske industrije. Pored toga, Bit Alijansi su se pridružile još četiri softverske kompanije.

“Veoma sam sretan što mogu reći da su se udruženju, u protekla četiri mjeseca, pridružile softverske kompanije NSoft, Lanaco, Comtrade i BS Telecom Solutions. Kako bi ostvarili zacrtani cilj, Bit Alijansi je potrebna podrška kompanija koje razmišljaju na isti način. Tek smo na početku i svjesni smo da je put dug, no uz entuzijazam, naporan rad i iskustvo koje imaju članice Bit Alijanse rezultati sigurno neće izostati”izjavio je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa.

 Potencijal sektora, polako, ali sigurno prepoznaje se najviše zahvaljujući sinergijskom mehanizmu Bit Alijanse, u kojem svaka kompanija članica predstavlja podjednako važnu kariku. Međutim, za daljnji razvoj softverske industrije u BiH, neophodna je podrška i doprinos svih institucija vlasti BiH.

“Ono što je neophodno za realiziranje ove Politike razvoja informacionog društva za period 2017. – 2021. koju je usvojilo Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, je da Vijeće ministara BiH donese Strategiju razvoja informacionog društva u BiH koja će predstavljati ključni strateški dokument za daljnji razvoj ovog sektora. U Kantonu Sarajevo je usvojen zakonski okvir koji dozvoljava pokretanje dvogodišnjih studijskih programa na fakultetima, čime se stvaraju uslovi za realizaciju specijalističkih edukacijskih programa kreiranih prema potrebama softverske industrije”, rekao je Talić, te dodao da su i neke lokalne samouprave prepoznale potencijal softverske industrije u segmentu smanjenja nezaposlenosti te su već odvojena finansijska sredstva za programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba sa zavoda za zapošljavanje.

U okviru aktivnosti prema lokalnim samoupravama, Bit Alijansa je pokrenula inicijativu za stvaranje mreže BitLab edukacijskih centara širom BiH gdje će se mladima omogućiti sticanje IT vještina u svojoj zajednici. U skladu sa «CoderDojo» modelom, kreiranom u Irskoj a koji je proširen širom svijeta, Bit Alijansa je organizovala besplatnu ljetnu školu programiranja za djecu, CoderDojo Sarajevo, koja će se proširiti i na druge gradove u BiH.

Kako bi se bh. zajednici programera, softverskih inženjera i drugih IT stručnjaka omogućilo da u svojoj zemlji imaju priliku slušati predavanja vrhunskih profesionalaca iz svijeta tehnologije, Bit Alijansa zajedno sa svojim partnerima na proljeće 2018. godine organizuje konferenciju posvećenu upravo njima.

Ovi rezultati će sigurno biti dobra motivacija svim nivoima vlasti, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama da daju svoj doprinos razvoju ove perspektivne privredne grane.

 

 

 

 

Back To Top