skip to Main Content

BiH I MAKEDONIJA JAČAJU EKONOMSKU SARADNJU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, kojim se jačaju bilateralne veze. V

Zaključivanjem sporazuma dvije države žele ojačati ekonomske veze te stvoriti mogućnosti za bolju saradnju privrednih subjekata i zajednički pristup trećim tržištima. Intenziviranje ekonomske saradnje bi u konačnici trebalo doprinijeti rastu nacionalnih ekonomija i povećanju robne razmjene dviju država. Za ostvarivanje ovih ciljeva definirane su različite aktivnosti, usmjerene, između ostalog, na jačanje saradnje vladinih i nevladinih institucija te kontakata između privrednika i njihovog učešća na međunarodnim izložbama i sajmovima, osnivanje zajedničkih ulaganja, intenziviranje saradnje na međunarodnom nivou u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa.

Prijedlog sporazuma sa izvještajem o pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Back To Top