skip to Main Content

U okviru 13. Sajma privrede Tešanj 2017, predstavnici BH Pošte uspješno su dogovorili novi poslovni aranžman. Generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić potpisao je Sporazum o poslovno- tehničkoj saradnji sa Udruženjem privrednika “Biznis Centar” Jelah/Tešanj, prema kojem će sve članice Udruženja obavljati usluge BH PostExpress- brza pošta putem BH Pošte.

Na Sajmu BH Pošta posjetiteljima i poslovnim subjektima predstavlja nove usluge poput E-uputnice, koju realizira sa poštama Srbije, Crne Gore i Hrvatske i uslugu BH PostExpress-brza pošta koju karakteriše brz i siguran prijenos pošiljki u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u cijeloj BiH u najkraćim mogućim rokovima. Također, će biti predstavljena i usluga BH PostNet- uputnica- brzi transfer novca na području BiH, te usluge Hibridne pošte, carinjenja i špedicije, usluga Paket uplatnica za registraciju i osiguranje motornih vozila i druge.

Back To Top