skip to Main Content

1280px Logo Cigré.svg

 

Zasjedanju Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ u Parizu prisustvuje i bosanskohercegovačka delegacija predvođena Edhemom Bičakčićem, predsjednikom Bosanskohercegovačkog komiteta (BH K CIGRE).

Tehnički program zasjedanja CIGRÉ se odvija preko otvorenih panela, radionica i tutorijala i kroz rad 16 studijskih komiteta u kojima se prezentira oko 550 referata.

Pored tehničkog dijela bit će održano zasjedanje Generalne Skupštine i formirani novi organi CIGRÉ, odnosno bit će izbran predsjednik, članovi Administrativne komisije (vijeća), Tehničkog komiteta i Upravnog odbora.

BH K CIGRE jedna je od 58 članica Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ, a zasjedanje u Parizu se održava od 21. do 26. augusta.

CIGRÉ je međunarodna nevladina i neprofitna  organizacija osnovana 1921. sa sjedištem u Parizu. Bavi se unapređenjem saradnje sa stručnjacima iz cijelog svijeta i razmjenom znanja u svrhu poboljšanja rada elektroenergetskog sistema.

Djelovanje CIGRÉ razmatra problematiku razvoja, izgradnje, pogona i održavanja, odnosno obuhvata tehničke, ekonomske, ekološke, funkcionalne, organizacione  i regulatorne aspekte elektroenergetskih sistema.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top