skip to Main Content

Bosna Bank International (BBI) i Saudijska državna investicijska agencija potpisale su strateški Sporazum o saradnji s ciljem jačanja odnosa između BBI banke i SAGIA. Ugovor su u Saudijskoj Arabiji potpisali Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke i Sultan Mofti, zamjenik guvernera SAGIA za ulaganje i razvoj.

Ovim dokumentom definiran je okvir za zajedničko djelovanje na privlačenju investicija  i otvaranju poslovne saradnje između zemalja Jugoistočne Evrope i Saudijske Arabije.

„SAGIA igra vodeću ulogu u privrednim procesima KSA i ključna je za razvoj dugoročnog privrednog rasta. Ovim Sporazumom BBI banka je otvorila direktan put svojim klijentima da uđu na tržište od 30-ak miliona potrošača. Našim klijentima, ali i regionalnim kompanijama koje iskažu interes omogućili smo pristup SAGIA –i koja će privrednicima iz Jugoistočne Evrope  pružiti podršku i provesti ih kroz kompletan saudijski sistem. Radi se o pomoći vladinih institucija u što lakšem pristupu ovom tržištu kroz podršku i informacije o tržištu, dostupnim poticajima, uvezivanju privrednika pa čak i pretraživanja lokacija za biznis “, izjavio je nakon potpisivanja Sporazuma Bukvić.

Uspostavljanje čvrste saradnje sa Saudijskom državnom investicijskom agencijom umnogome je olakšan pristup ovom tržištu, a koncept otvorenosti Saudijske Arabije za strane kompanije uklapa se u viziju KSA 2030.

„Sporazumom je dogovorena saradnja na uspostavi komercijalnih i industrijskih partnerstava između privrednika iz Jugoistočne Evrope i saudijskih kompanija. Ovo podrazumijeva  podršku kompanijama u organizaciji sajmova, seminara i poslovnih sastanaka u Saudijskoj Arabiji i zemljama Jugoistočne Evrope  kroz razmjenu informacija i prekograničnu promociju. Ovo je još jedan primjer na koji BBI banka ostvaruje inovativne međunarodne saveze i razvija investicijske i razvojne mogućnosti za domaće kompanije na globalnom tržištu“, pojašnjava predsjednik Uprave BBI banke.

Back To Top