skip to Main Content

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, na dnevnom redu ima informaciju o  aktivnostima  koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U informaciji koja je sačinjena nakon sastanka federalnog ministra trgovine s distributerima naftnih derivata je navedeno da je do 13.6.2018. godine Federalno ministarstvo trgovine zaprimilo oko 200 OPC i OPM obrazaca na kojima je prijavljeno sniženje maloprodajnih derivata na benzinskim pupama u Federaciji BiH  u rasponu od 0,05 do 0,10 KM po litru.

Bit će razmotrena i informacija o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbjeđenja sirovine za domaće drvopreradivače, koju će premijer Federacije BiH i predsjednica Vlade RS-a uputiti Vijeću ministara BiH.

U inicijativi je navedeno da će Vlada Federacije BiH tražiti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno – učetvoreno, uključujući i okorano drvo – sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).

Također, tražit će od Vijeća ministara BiH da se, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine, uvede taksa na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru.

Federalna vlada na dnevnom redu ima i raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM ostvarenih u 2017. godini po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću namijenjenih za projekte iz oblasti kulture i sporta.

Back To Top