skip to Main Content

Austrijska ambasada u Sarajevu, u okviru jednog od „Projekata ambasade, pod motom Jug-Sjever“ podržava uspostavljanje donatorske telefonske linije za Organizaciju „Bosnian Doctors for Disabled“. Donatorska telefonska linija bit će u funkciji od 01. jula i treba da zainteresiranoj javnosti olakša doznake donacija navedenoj organizaciji.

Projekte Jug-Sjever Austrijska ambasada implementira od 2015. godine. Radi se o malim projektima u okviru austrijske razvojne saradnje, putem kojih treba da se pruži podrška naročito zapostavljenim grupama stanovništva, kao što su osobe sa invaliditetom.

Austrijska ambasada već duže vrijeme sarađuje i podržava „Bosnian Doctors for Disabled“. Službena Austrija se naročito zalaže, da u Bosni i Hercegovini pomogne osobama sa invaliditetom, pošto je njihova situacija, zbog socijalno-ekonomskih okolnosti u zemlji, u mnogim slučajevima teška.

Pored donatorske telefonske linije Ambasada u ovoj godini pomaže „Bosnian Doctors for Disabled“ i u području drugih oblika rada sa javnošću, u vidu uređenja web-stranice i izrade brošura, kao i preuzimanja troškova rada za jednu saradnicu koja je specijalno obučena za ovu djelatnost.

Back To Top