skip to Main Content

Početkom 2017. godine u Beču, Donjoj Austriji i Vorarlbergu počinje pilot projekat – telefonska linija za zdravstvenu pomoć građana, TEWEB. Građani će 24 sata imati stručnu medicinsku pomoć. Testiranje linije će teći do kraja 2018. godine te bi nakon evaluacije njena upotreba zaživjela u cijeloj Austriji. Pomoć koju će građani na ovoj liniji dobit podrazumijevat će savjete za samopomoć u jednostavnim slučajevima do savjetovanja o izboru najboljeg doktora. U hitnim slučajevima bi se organizovalo i spašavanje. Ovim projektom bi se ostvario suštini cilj zdravstvene reforme u Austriji, a to je da se pacijenti zbrinu na pravom mjestu, u pravo vrijeme i da to bude kvalitetno. Novi servis bi davao kompetente informacije o hitnosti i optimalnom zbrinjavanju pacijenta.

Podrška projektu je medicinskonaučni sistem eksperata u obliku softvera za elektronsku obradu podataka. Za najboljeg ponuđača softvera odabran je američki proizvođač softvera Priority Dispatch, čiji sistem je već u drugim zemljama poput Engleske i Australije integrisan u zdravstveni sistem.

Troškovi za uspostavljanje i testni period telefonske linije iznose 3 miliona eura.

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top