skip to Main Content

Feđa Morankić

U 2015. godini, ASA osiguranje ukupno je ostvarilo premiju od 16,7 miliona KM, što predstavlja rast od 36 posto. Uzimajući u obzir da je prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH zabilježen rast tržišta neživotnih osiguranja od 2,7 posto, jasno je da je ova bh. osiguravajuća kuća napravila vanredan rast koji je premašio očekivanja i poslovne projekcije. Jedan od ključnih faktora ovog iznimno uspješnog poslovnog rezultata leži i u činjenici da je ASA osiguranje treću godinu zaredom lider u efikasnosti obrade i brzini isplate odštetnih zahtjeva sa visokih 96,25%.

“Ponosimo se poslovnim rezultatima za 2015. godinu jer svjedoče o ispravnosti naše strategije i koncepta poslovanja kojim iz godine u godinu raste povjerenje naših građana i građanki što nam daje poticaj za dalji razvoj”, istakao je Feđa Morankić, predsjednik Uprave i direktor ASA osiguranje, napominjući da je rast premije od 36 posto u trenutku kada je tržište raslo 2,7 posto rezultat kontinuiranog ulaganja u uposlenike i uposlenice te razvijanje kvalitete usluga. “Tri godine biti lider u isplati šteta nije slučajnost nego dokaz da ASA osiguranje kao domaća osiguravajuća kuća može kvalitetom parirati i većim i međunarodnim društvima koja posluju u BiH i da su i dalje kvalitet, brzina, odgovornost i oslanjanje na domaće znanje i iskustvo recept za uspjeh!”, zaključio je Morankić.

Fokus poslovanja ASA osiguranja u protekloj godini je bilo i širenje poslovanja na tržište Republike Srpske, što je rezultiralo otvaranjem 15 novih prodajnih mjesta, čime je mreža poslovnica proširena na teritorij cijele BiH. Posebno se uspješnom pokazala i nova usluga ASA osiguranja – mobilna procjena i obrada štete koja klijentima dolaskom procjenitelja omogućava obradu štete na licu mjesta kao i usaglašavanje visine štete sa klijentom, dok je za 2016. godinu planiran promocija novog proizvoda sa fokusom na osiguranje imovine domaćinstva, kuće ili stana.

Back To Top