skip to Main Content

Sluzbena Vozila Krajina Ba

 

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu radne grupe zadužene za ostvarivanje uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih vozila i sačinjavanje analize voznog parka kojim raspolažu budžetski korisnici, predlaganje modela za smanjenje troškova održavanja vozila, te novog pristupa nabavci i korištenju službenih automobila.

Vlada je dala saglasnost za nabavku softvera za kontrolu korištenja službenih auta, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, za ovo predloži izdvajanje iz tekuće rezerve ili predvidi rebalansom Budžeta za 2016. godinu.

Ovo ministarstvo je zaduženo i da, po obezbjeđivanju sredstava, pripremi neophodne akte za provođenje postupka javnih nabavki softvera.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da, na temelju elektronske analize podataka, pravi periodične izvještaje o stanju voznog parka i po potrebi izvještava Vladu FBiH i predloži izmjenu Uredbe o korištenju službenih vozila i propiše kriterije za njihovu nabavku putem operativnog i finansijskog lizinga.

Opredjeljenje Vlade je da bi automobili, umjesto kupovinom, bili nabavljani na lizing ako se to pokaže isplatnijim i omogućava budžetske uštede. Pri tome se, kod operativnog, nakon isteka ugovora o zakupu predmet lizinga (u ovom slučaju automobil) vraća davaocu. Finansijski lizing podrazumijeva da nakon isteka ugovora korisnik finansijskog lizinga postaje vlasnik predmeta, ukoliko je tako naznačeno u ugovoru.

Kako je navedeno u izvještaju, vozni park organa uprave (ukupno 64 institucije) FBiH čine 882 vozila, od čega 837 putničkih i kombija i 45 ostalih. Od ukupnog broja 19 vozila je neispravno, neregistrovano ili van upotrebe, jedanaest dato na upotrebu drugim institucijama, a 36 planirano za prodaju, odnosno licitaciju. Prosječna starost voznog parka je 9,7 godina.

Praćenje aktivnosti vozača preko aplikacije i NFC uređaja (pandan GPS-u), kaže se u izvještaju, može smanjiti kretanje vozila i do 20 posto, o čemu govore iskustva Federalne uprave za inspekcijske poslove. Uzimajući u obzir potrošnju goriva od 1,4 milijuna KM, samo na ovaj način bi godišnja ušteda iznosila više od 200.000 KM u gorivu, na što treba dodati i uštede u smanjenom habanju vozila potrebama za servisiranjem, te manjem amortizacijskom trošku.

Back To Top