skip to Main Content

 

Federalno ministarstvo finansija/financija juče je u Sarajevu održalo prezentaciju „Analiza fiskalnog utjecaja propisa u cilju fiskalne konsolidacije u Federaciji BiH“.

Ovo ministarstvo je, kao važan korak ka uspostavljanju fiskalne stabilnosti Federacije BiH, kroz uspostavljanje procedura bolje izrade financijski realnih i efikasnijih propisa, predstavnicima ministarstava i parlamenata različitih razina vlasti predstavilo dosadašnja postignuća i naredne korake u oblasti fiskalne procjene propisa.

Opredijeljeno ka provođenju reformskih procesa i punoj provedbi Reformske agende, Federalno ministarstvo financija je u suradnji sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAD/SGIP) intenzivno radilo na razvoju sustava fiskalne procjene propisa, koji pruža detaljne projekcije troškova vezanih za provedbu predloženih politika i propisa. Propisi doneseni s realnim projekcijama troškova doprinijet će da proračunska sredstva potrebna za njihovu provedbu mogu biti bolje planirana i realizirana. Pravilnik o postupku izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun objavljen je ovog mjeseca u Službenim novinama FBiH broj 34/16.

– Primjereno proračunsko planiranje troškova za provedbu propisa je od ključne važnosti za stabilnost proračuna i provedbu fiskalne konsolidacije, a time i ciljeva Reformske agende. Dodatnu vrijednost predstavlja edukacija trenera u ovoj oblasti koja je u tijeku, a čime su stvorene osnove za izgradnju kadrova unutar sustava vlasti i provođenje daljnje obuke – izjavila je federalna ministrica financija Jelka Milićević.

– USAID je uvijek „za“ donošenje zakona u korist građana Bosne i Hercegovine, ali zakona koji će zaista biti provođeni i za čiju su implementaciju vlasti odgovorne građanima. Stoga USAID podržava obavezno financijsko planiranje troškova, što doprinosi kontroli javnih financija. Time će građani moći procijeniti odgovornost vlasti u rješavanju pitanja od interesa za sve građane – rekao je ovim povodom direktor USAID-a u BiH Peter Duffy.

Obzirom da je fiskalna procjena novost u proračunskom procesu, USAID/SGIP je pružio podršku i u edukaciji službenika Federalnog i kantonalnih ministarstava financija, koji će dalje o fiskalnoj procjeni propisa obučavati uposlenike drugih ministarstava.

Federalno ministarstvo financija će s projektom USAID/SGIP raditi i na uspostavi softwerske platforme za fiskalnu procjenu, koja će biti integrirana u informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) na razini Federacije BiH. Time bi svim ministarstvima bilo omogućeno da fiskalne procjene propisa obavljaju po jednakim standardima i uravnoteženo s godišnjim i srednjoročnim okvirima rashoda u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija.

 

Back To Top