skip to Main Content

Brojke

Agencija za statistiku BiH objavila godišnju publikaciju „Bosna i Hercegovina u brojevima 2015“ u kojoj su, na jednom mjestu, prezentirani najnoviji statistički podaci o BiH kao što su teritorija; stanovništvo; životni standard; obrazovanje; kultura i umjetnost; tržište rada; ekonomija; cijene; industrija; vanjska trgovina; statistika distributivne trgovine; građevinarstvo; saobraćaj; poštanske usluge; telekomunikacije; okoliš poljoprivreda i šumarstvo i turizam.

Publikacija se može pogledati ili preuzeti na web stranici Agencije za statistiku BiH.

(Poslovne novine)

Back To Top