skip to Main Content

PITANJE: Izvođač radova, koji je ujedno i upravitelj zgrade, sa etažnim vlasnicima zaključio je ugovor o adaptaciji i saniranju krova zgrade i oluka. Ugovorom je utvrđena vrijednost adaptacije pojedinačno za svakog vlasnika i sa svakim od njih je pojedinačno zaključen ugovor. Neki od etažnih vlasnika u prostoru (stanu) obavljaju registriranu djelatnost i poreski su obveznici. Ugovorena vrijednost radova je 18.000,00 KM. Da li je upravitelj zgrade nakon izvršenih radova obavezan ispostaviti poreznu fakturu svakom etažnom vlasniku sa iskazanim PDV-om na fakturi u skladu sa cijenom radova navedenom u ugovoru, jer je izvođač radova u sistemu PDV-a?

Da li etažni vlasnik koji u stanu obavlja svoju poslovnu registriranu djelatnost, može izvršiti odbitak ulaznog PDV-a iskazanog u poreskoj fakturi ispostavljenoj od strane izvođača radova?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top