skip to Main Content

Centralna Banka Bih1 E1402551290356

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) na juče održanoj sjednici u Sarajevu razmatralo je materijale i zaključke Revizorskog komiteta CBBiH za 2015. godinu i informacije sa Investicionog komiteta CBBiH. Osim toga, Upravno vijeće CBBiH je razmatralo i informaciju o ispunjenosti obavezne rezerve o čemu će guverner CBBiH dr Senad Softić razgovarati sa članovima Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH.

Na sjednici je istaknuto da je novoimenovano Upravno vijeće CBBiH, u skladu sa svojim ovlaštenjima, kao i usvojenim Strateškim planom, poduzelo niz koraka na unapređenju poslovanja CBBiH i pristupilo izradi dokumenata i akata, među kojima i Pravilnika CBBiH, kako bi ih uskladila sa Strateškim planom i ciljevima i sa važećim zakonskim normama.

Upravno vijeće CBBiH je, na inicijativudva člana, razriješilo dr Radomira Božića dužnosti viceguvernera CBBiH.

Back To Top