skip to Main Content
Zvizdic MMF 07 03 17

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić i njegov zamjenik, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bavanda razgovarali su juče sa šefom Misije Međunardonog monetarnog fonda (MMF) Nadeemom Ilahijem o nastavku kreditnog aranžmana i provedbi započetih reformi.

Na sastanku je konstatovano da nisu ispunjene sve obaveze preuzete Pismom namjere, ali da još ima vremena da se nastavi aranžman vrijedan oko 1,1 milijardu KM iz kojeg je već isplaćena prva tranša od oko 150 miliona KM za oba entiteta.

Predsjedvajući Zvizdić je naglasio kako je urađeno sve što je bila isključiva obaveza Vijeća ministara BiH, te da smatra kako postoji mogućnost da se u predviđenim rokovima okončaju i preostale zakonske izmjene predviđene Pismom namjere.

Ministar Bevanda je istakao da je budžet za ovu godinu usvojen na vrijeme, kao i Politika plaća za četverogodišnji period, te da su pripremljeni podzakonski akti o ograničavanju dodatnog zapošljavanja u institucijama BiH, kao i da se nastavljaju mejre štednje, čime se ipunjava ono što je potpisano u Pismu namjere.

Šef Misije MMF-a za BiH Ilahi je naglasio da zbog kašnjenja u provođenju reformi zasnovanih na Pismu namjere Odbor MMF-a ne može raspravljati o nastavku aranžmana i drugoj tranši prije kraja aprila ove godine, te da ovo vrijeme treba iskoristiti za ispunjavanje preostalih obaveza.

Predsjedavajući Zvizdić i ministar Bevanda naglasili su da je provedba reformi u više oblasti neupitna jer je i novi aranžman s MMF-om zasnovan na sveobuhvatnim reformama koje će dati rezultate u narednom periodu, ali da svi moraju biti opredjeljeni da budu dio ovog reformskog procesa.

Naglašeno je da treba naći najbolje rješenje kako bi se u što kraćem roku izmjenio Zakon o akcizama BiH, kao zakonske izmjene koje se odnose na Agenciju za osiguranje depozita BiH jer je to dio paketa reformi u bankarskom sektoru koji provode i entiteti.

Back To Top