skip to Main Content
Zeljeznice Rs

Svjetska banka bi u septembru ove godine trebalo da da mišljenje da li će podržati plan restrukturiranja Željeznica Republike Srpske (ŽRS) koje treba da se realizuje kroz nekoliko komponenti – vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturiranje, koje su međusobno povezane.

Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić je potvrdio da Svjetska banka, ukoliko prihvati ovaj plan, treba da odobri i finansijsku kreditnu podršku od oko 50 miliona dolara, kako bi se izmirile obaveze ŽRS-a, od kojih 44 miliona KM su obaveze po osnovu poreza i doprinosa, oko 22 prema radnicima po osnovu naknada i za otpremnine, dok bi se za informativni sistem izdvojila četiri miliona.

Restrukturiranje vlasništva je djelimično omogućeno kroz izmjene Zakona o željeznicama RS-a, kojima je predviđeno da cjelokupna imovina postane vlasništvo RS-a, a koja će biti dodjeljenja ŽRS-u na korištenje i upravljanje.

Trenutno Vlada RS-a ima potraživanja od ŽRS-a u iznosu od oko 130 miliona KM, jer je vraćala kredite, uz kamate, koje ima to javno preduzeće, a na osnovu čega će se izvršiti konverzija potraživanja u kapital, tako da bi Vlada poslala 99 procentni vlasnik.

Dokapitalizacija ovog preduzeća je moguća tek kada Vlada postane potpuni vlasnik željezničkog operatera u RS.

Mali akcionari, međutim, ne prihvataju ovaj plan restrukturiranja, a ministar saobraćaja i veza RS-a je rekao da se pripremaju i izmjene nekoliko zakona, o radu, penzijsko-invalidskom osiguranju i preuzimanju privrednih društava, koji se odnosi na male akcionare.

Najavljeno je usvajanje posebnog zakona o restrukturiranju železnica, leks specijalisa, koji bi omogućio da oko 320 radnika ŽRS-a s 40 godina staža idu preko reda u penziju, a da dugovi ŽRS-a budu pretvoreni u akcije.

– ŽRS imaju i obaveze po osnovu komercijalnih kredita i prema dobavljačima i to bi trebalo da se izmiri u redovnom procesu – rekao je Trninić, nakon prezentacije konačne verzije plana restrkturiranja ŽRS-a, koje bi u prvoj fazi trebalo da bude provedeno u saradnji s Svjetskom bankom i u podršku Vlade RS-a.

Trninić je napomenuo da se pregovara i s jednom kinenskom kompanijom za restrukturiranje infrastrukture, pruge od Banje Luke prema Prijedoru do Novog Grada/Bosanskog Novog.

– Neophodno je i dalje ulaganje u infrastrukturu, a posebno je problematičan pravac prema Šamcu – dodao je Trninić ističući da taj proces nije direktno vezan za restrukturiranje, koje bi trebalo da bude završeno do 2021.godine, a ulaganje u infrastrukturu i modernizacija ŽRS-a do 2025.godine.

U restrukturiranje ŽRS-a se ide jer je utvrđeno da je stanje loše, a cilj procesa je unapređenje operativne efikasnosti i postizanje finansijske održivosti.

Šefica Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Tatiana Proskuryakova je rekla da bi teretni željeznički saobraćaj mogao da bude konkurentan i na evropskom nivou i mogao bi ti pokretač razvoja RS-a.

– Postoji način da ŽRS ne predstavljaju opterećenje za javne finansije, već prednost – istakla je ona navodeći da ovaj projekt važan za Svjetsku banku i da je to prvo restrukturiranje preduzeća u državnom vlasništvu koje bi podržali u BiH.

– Vlada ima dobar plan i spremni smo da osiguramo podršku da sve bude uspješno – dodala je Proskuryakova.

U ŽRS trenutno radi oko 3.050 radnika, što je za oko 550 manje nego 2011.

Planom je predviđen smanjenje za 1.000 radnika, prvih 500 do kraja godina, a isto toliko do kraja restrukturiranja, kroz penzionisanje, a u dogovoru sa sindikatima uz dobrovoljni prestanak radnog odnosa te uz naknade za one koji će biti tehnološki višak.

Direktor ŽRS-a Dragan Savanović je rekao da će se kroz restrukturiranje jasno razdvojiti dio preduzeća koji može da radi profitabilno, te one koji moraju da budu subvecionirani.

 

(FENA)

Back To Top