skip to Main Content

Vlada Rs

 

U Republici Srpskoj prestaje da važi dosadašnji opšti kolektivni ugovor.

Jučerašnji pokušaj dogovora predstavnika vlasti i socijalnih partnera da postignu dogovor o novom dokumentu koji reguliše posebna prava radnika je propao.

Nakon sastanka sa socijalnim partnerima, potpredsjednik entitetske vlade Anton Kasipovović je rekao da su date određene inicijative o tome kako prevazići postojeći vakuum, s obzirom da prestaje važenje postojećeg opšteg, ali i granskih kolektivnih ugovora.

Tvrdi da u nastaloj situaciji niko neće pretrpjeti nikakvu štetu i da će Vlada Republike Srpske reagovati donošenjem potrebnih odluka ako procijeni da će nastupiti šteta.

Predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić predložila je da se produži važeći opšti kolektivni ugovor, kao i granski, na rok za koji se dogovore socijalni partneri i u kojem se mogu dogovoriti novi dokumenti.

Ona smatra da odgovornost za novonastalu situaciju nije na sindikalcima.

-Nijedan radnik u RS-u ne smije ostati uskraćen za ono što je ustavno i zakonsko pravo, ali sutra ipak ostaju, ako ne postignemo dogovor – upozorila je ona.

Predstavnik Unije udruženja poslodavaca RS-a Saša Trivić smatra da to što danas prestaju da važe opšti i posebni ugovori u RS-u neće proizvesti ništa spektakularno, jer nikome, kaže, nije u interesu da diže bespotrebne tenzije.

-U narednih mjesec do dva sigurno ćemo doći do opšteg kolektivnog ugovora i da će sve ići svojim tokom – uvjerava Trivić.

Najavio je za 27. april skupštinu ovog udruženja kako bi dobili ovlaštenja za nastavak daljih pregovora koji bi trebali da dovedu do potpisivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora.

U RS-u je prošlo 90 dana od usvajanja novog Zakona o radu, a u tom periodu nisu dogovoreni opšti kolektivni ugovor, niti granski ugovori.

Back To Top