skip to Main Content
Kursna Lista

Novim zajmom od 56,60 miliona eura, kojeg je Svjetska banka (WB) odobrila, podržat će se ključne reforme finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Projekt jačanja bankarskog sektora će pomoći BiH da unaprijedi regulativu i nadzor nad bankama, prevaziđe slabosti u bankarskom sektoru, uspostavi okvir za restrukturiranje banaka i ojača upravljanje i poslovanje entitetskih razvojnih banaka.

Bankarski sektor u BiH se još uvijek suočava sa posljedicama svjetske finansijske krize, koja je oslabila finansijski sistem i finansijske institucije u zemlji.

Nakon prosječnog godišnjeg rasta kredita od 20 procenata u periodu 2004-2008., rast kredita privatnom sektoru se na kraju 2009. počeo smanjivati. Od tada, rast kredita iznosi tek 2-3 procenta godišnje, a pristup finansiranju je predstavljao ograničenje za razvoj preduzeća i ekonomski rast.

Iako u širem smislu bankarski sistem u BiH ostaje pouzdan, još uvijek postoje značajne slabosti, koje zahtijevaju jačanje institucionalnog, regulatornog i okvira za nadzor, kaže se u saopćenju Svjetske banke.

– Održavanje stabilnosti finansijskog sektora je osnovni uslov za makro-finansijsku stabilnost, što je zauzvrat preduslov za ekonomski rast – kaže Tatiana Proskuryakova, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Dodala je da će Svjetska banka putem ovog projekta pružiti, kako savjetodavnu, tako i finansijsku pomoć za održavanje stabilnosti i razvoj finansijskog sektora u BiH, od čega će koristi imati i građani.

Ovaj projekt je dizajniran da osigura da predložene aktivnosti u bankarskom sektoru budu u potpunosti usklađene između entiteta, stvarajući jedinstveno okruženje za poslovanje banaka. To će pružiti stabilnost, transparentnost i predvidivost za banke i nadzorne organe, stvarajući stabilniji i otporniji finansijski sektor od čega će koristi imati jednako poslovni subjekti, kao i građani.

Također je obezbjeđena i komplementarna tehnička pomoć putem Centra za finansijsko savjetovanje Svjetske banke iz Beča (FinSAC) i uz podršku britanske ambasade u Sarajevu.

Portfelj aktivnih projekata Svjetske banke u BiH obuhvata 12 projekata, ukupne vrijednosti 557 miliona $. Oblasti za koje se pruža podršku su transport, zapošljavanje, energetska efikasnosti, lokalna infrastruktura, okoliš, šumarstvo i upravljanje vodama.

Back To Top