skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima – finansiranje razvojnih projekata u FBiH. Odlukom je utvrđena raspodjela dijela sredstava u ukupnom iznosu od 2.998.000 KM prema odobrenim zahtjevima za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.

Privrednom društvu Vitezit d.o.o. Vitez odobreno je 1.000.000 KM, Pretisu d.d. Vogošća 1.600.000 KM i privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik 398.000 konvertibilnih maraka.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama. Korisnici su dužni dostaviti Federalnom ministarstvu izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da se grant sredstva dodjeljuju za finansiranje proširenja asortimana i kapaciteta, pokretanje novih proizvodnih linija ili pogona, nabavku kvalitetnih sirovina i opreme, zatim za usklađivanje sistema identifikacije i označavanja proizvoda za izvoz u skladu sa EU direktivama, za osavremenjivanje službe kontrole kvaliteta proizvoda u smislu opremanja laboratorija (oprema, aparati, mjerna sredstva, potrošni materijal – hemikalije, opitne posude, certificiranje i servisiranje postojećih uređaja) prema EU standardima.

 

Back To Top