skip to Main Content

1412157373 Zavrseni Radovi Na Rekonstrukciji Grand Hotela Neum

 

U Neumu će se u periodu od 1. do 4. juna 2016. godine održati 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“. Savjetovanje se organizuje u Hotelu Grand Neum. U sklopu savjetovanja u petak 3. juna sa početkom u 9:30 održat će se poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”. Na panelu će svoja izlaganja imati sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine, Italije, Srbije i Hrvatske.

Organizaciju panela podržava Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva, kao dio projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”. Projekt finansira Vlada Velike Britanije.

Direktor Centra, dr.sci. Eldan Mujanović, održat će predavanje u sklopu ovog panela. G-din Mujanović posebno ističe značaj kontinuiranog educiranja i upoznavanja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama kada je u pitanju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

 

Back To Top