skip to Main Content

PITANJE: Radnik je sa srednjom stručnom spremom zaposlen na neodređeno vrijeme  u javnom preduzeću. U međuvremenu je to fizičko lice steklo diplomu visoke stručne spreme. Da li to fizičko lice može zaključiti ugovor o volonitranju bez zasnivanja radnog odnosa sa drugim pravnim licem a istovremeno i dalje biti uposlenik na neodređeno u javnom preduzeću?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top