skip to Main Content

Pitanja zaštite okoliša i budućeg postupanja kantonalnih i federalnih institucija, a povodom posljednjih događaja u i oko Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) Lukavac, bila su tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića sa federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo.

Ministrica Đapo je podcrtala da je GIKIL-u još u januaru 2017. godine istekla okolinska dozvola, te da se GIKIL svo vrijeme u pogledu pitanja i postupaka zaštite okolice ponašao krajnje bahato i nedisciplinovano.
„GIKIL ne zadovoljava ni minimum minimuma za izdavanje nove okolinske dozvole”, rekla je ministrica Đapo.

Iako nema direktne vlasničke ingerencije, Vlada Tuzlanskog kantona, svjesna kompleksnosti situacije nastoji naći najbolje rješenje.
„Glavni razlog za ovu situaciju je trenutna Uprava u GIKIL-u koja sprječava Vladu Tuzlanskog kantona da putem svoje kompanije KHK Lukavac preuzme upravljačke strukture u GIKIL-u”, rekao je premijer Suljkanović, ističući da se određeni koraci provode i na ovom planu.
„Odustajanjem GSHL-a (KHK i GSHL su osnivači GIKIL-a) od pokrenutog arbitražnog postupka, stvoreni su preduslovi da naše pravosudne institucije okončaju rješavanje po pokrenutom sporu za rješavanje vlasničke strukture u GIKIL-u, a što je bilo zakočeno prethodno pokrenutim postupkom arbitraže. Eventualnim preuzimanjem upravljačkih struktura u GIKIL-u, omogućilo bi se i poduzimanje konkretnih koraka ka stabilizaciji stanja u ovom privrednom subjektu”, zaključio je premijer Suljkanović.
Premijer je dodao da Vladi nije u cilju zatvaranje ovog privrednog subjekta, ali njegovo poslovanje i društvena odgovornost moraju biti dovedeni u red.

Problem GIKIL-a nije samo zaštita okoliša. GIKIL je kompleksan slučaj, posebno ako imamo u vidu da osim 1.000 radnika koliko radi u ovom privrednom subjektu, njegovo poslovanje obezbjeđuje oko 30% željezničkog saobraćaja za Željeznice Federacije BiH, čini 3% BDP-a Bosne i Hercegovine, te da bi zatvaranje GIKIL-a imalo nesagledive posljedice s aspekta gubitka ugovora sa dobavljačima i kupcima, kao i nemogućnost kasnijeg ponovnog povratka na tržište.

Dogovoreno je da se u što skorije vrijeme upriliči sastanak sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem, kako bi se sagledale mogućnosti i pravci budućeg djelovanja.

Back To Top